Печать

миссиясе һәм үсеш концепциясе

Хәзерге тарихи чорда үзенең тоткан урынын ачык аңлап, бүгенге үсеш этабында үз алдында торган стратегик бурычларны, киләчәкне күзаллауны, җәмгыять, дәүләт, хезмәткәрләр белән үзара мөнәсәбәтләргә хас үзенчәлекләрне исәпкә алып,

КДМУ ҮЗЕНЕҢ МИССИЯСЕН ТҮБӘНДӘГЕЧӘ АҢЛЫЙ:

инновация технологияләрен булдыру һәм гамәлгә кертүгә, КДМУ белән җәмгыять, сәламәтлек саклау системасы һәм регион арасындагы социаль партнерлыкның кеше сәламәтлеген яхшырту һәм гомер озынлыгын арттыруга юнәлдерелгән нәтиҗәле моделен гамәлгә куюга нигезләнеп, үзебездәге һәм чит илдәге иң яхшы медицина мәктәпләре дәрәҗәсенә ярашлы уку-укыту, фәнни һәм клиник эшчәнлекне тәэмин итү.


КДМУНЫҢ КЫЙММӘТЛӘР СИСТЕМАСЫ

  • КДМУ үзенең 200-еллыгына якынлаша. Аның данлы тарихы - безнең  төп байлыкларыбызның берсе. Медицинада, мәгариф һәм фән өлкәләрендә университетыбызның бөек традицияләренә нигез салып, аларны гасырлардан-гасырларга тапшыручыларның якты истәлекне без кадерләп саклыйбыз. Без үз тарихыбызга “сиам игезәкләре” сыман аерылгысыз тоташканбыз – аерым-аерым яшәргә дә сәләтсезбез.
  • Табиб – шәфкатьле һөнәр. Җәмгыять сәламәтлеген кайгырту - эшчәнлегебезнең төп ориентиры. Без югары сыйфатлы белгечләр әзерләп кенә калмыйча, җәмәгать сәламәтлеген саклау, авыруларны булдырмый калу һәм әйләнә-тирә мохитне саклау мәсьәләләрен хәл итүдә дә актив катнашабыз. Туган шәһәребезгә, Татарстаныбызга, Россиягә карата булган ватанпәрвәрлек хисләребез менә шунда чагыла – аларны без студентларыбызга да тапшырырга тырышабыз.
  • КДМУ - бердәм бер гаилә, фикердәшләр коллективы. Укытучылар һәм студентлар– барысы бер бөтен. Без һәр студентны уникаль шәхес итеп күреп, аңа үзенең үсеш стратегиясен булдырырга ярдәм итәргә тырышабыз. Студентлык еллары уку-белем алудан гына тормый: без студентларның иҗтимагый һәм иҗади активлыкларын да һәрьяклап  хуплыйбыз. Максатыбыз - үзара конкурентлыкка сәләтле белгечләр әзерләү белән беррәттән, актив гражданлык позициясе булган шәхес тәрбияләүдә.
  • КДМУ ул - җансыз биналар, лабораторияләр, клиникалар гына түгел, хезмәткәрләр берлеге дә. Аларның иминлеге – безнең эшчәнлекнең сыйфатын һәм нәтиҗәлеген билгеләүче төп фактор. Һәр хезмәткәр өчен университет - ул аралашу тирәлеге дә, үзенең иҗади һәм социаль омтылыш-хыялларын, карьерадагы амбицияләрен тормышка ашыру урыны һәм мөмкинлеге дә.
  • КДМУ - табиб һәм галим династияләре традицияләрен тәрбияләүче дә. Без хезмәткәрләребезнең хокукларын ихтирам итәбез һәм саклыйбыз, аларның профессиональ һәм иҗади үсешләренә булышлык итәбез. Без арабыздагы аерымлык-үзенчәлекләргә карата толерантлык саклап кына калмыйча, һәр шәхеснең уникальлеген, кабатланмас сыйфатларын таныйбыз һәм хуплыйбыз.
  • КДМУ - инде әллә ничә буын чыгарылыш өчен Alma Mater. Без КДМУны тәмамлаган белгечләрнең университетыбыз белән хезмәттәшлек итү инициативасын һәрьяклап хуплап кына калмыйча, үзебездә аларның белемнәре һәм профессиональ дәрәҗәләре өчен һәрдаим мораль җаваплылык та сизеп яшибез.
  • Без, инде үзләренең университеттагы актив хезмәт эшчәнлекләрен төгәлләп, лаеклы ялга киткән хезмәткәрләребезне кайгырту традицияләренә хөрмәт белән карап, аларны саклап калыр өчен тырышабыз.

КДМУНЫҢ ҮСЕШ СТРАТЕГИЯСЕ: МАКСАТ ҺӘМ БУРЫЧЛАР СИСТЕМАСЫ

1. Уку-укыту эшчəнлеген камиллəштерү:

1-максат. Уку-укыту эшчəнлеген илебездəге һəм чит илдəге медицина мəктəплəре дəрəҗəсенə ярашлы сыйфатка җиткерү

 

 

 

 

 

1.1. Фəнни, клиник һəм уку-укыту процесслары интеграциясе

1.2. Болон системасы принципларын гамəлгə кертү

1.3. Укучыларның өлгерешен бəялəү системасын камиллəштерү

1.4. Уку-укыту процессына яңа укыту технологиялəрен кертү

1.5. Укытучыларның квалификациясен күтəрү

2-максат. Педагогик осталыкны үстерүне мотивациялəүнең нəтиҗəле системасын булдыру

2.1. Укыту сыйфатын камиллəштерүне конкурслар, рейтинглар, грантлар белəн хуплау системасынбулдыру

2. Фундаменталь һəм гамəли фəнни тикшеренүлəрне үстерү

3-максат. Молекуляр һəм күзəнəк медицинасы, нейрофизиология, нейрогистология, спорт медицинасы һəм генетика өлкəсендə федераль тикшеренү үзəге статусына ирешү

 

 

 

 

 

3.1. Фәнни тикшеренүләрне халыкара дəрəҗəгәкүтәрү

3.2. Инновацион тирəлек булдыру

3.3. Фəннефинанслау күлəмен арттыру, финанслау чыганакларын диверсификациялəү

3.4. Фəнни мəктəплəрне үстерү

3.5. Яшь галимнəргə ярдəм системасын булдыру

4-максат. Университетта заманча нәтиҗәле информацияләринфраструктурасынбулдыру

 

 

 

4.1. Университетның информацияпорталын камиллəштерү

4.2. Фəн һəм уку-укыту эшчəнлеге өлклəрендə документлар белән эш итүнеңэлектрон формаларын булдыру

4.3. Электрон документәйләнешен булдыру

3. Клиник укыту инфроструктурасын технологик яктан модернизациялəү

5-максат. Югары сыйфатлы кадрлар əзерлəргə,югары технологияле медицина ярдəме күрсəтүдə лидерлыкка ирешергə мөмкинлек бирерлек КДМУ клиникалары» заманча инновацион дəвалау-фəнни-укыту комплексы төзү

 

 

 

 

5.1. «КДМУ клиникалары» заманча инновацион дəвалау-фəнни-укыту комплексы төзү

5.2.Медицина ярдəме күрсəтүнең күлəмен һəм спекторын киңəйтү: «Профессорлар клиникасы» булдыру

5.3. Югары технологияле медицина ярдəме күрсəтү күлəмен үстерү һəм камиллəштерү

5.4. Сəламəтлек саклау өлкəсендəге федераль проектларда катнашуны киңəйтү

6-максат. Сəламəтлек саклау учреждениелəре белəн хезмəттəшлекнең нəтиҗəле моделен бульдыру

 

 

 

 

 

6.1. КДМУның клиник базалар белəн килешү мөнəсəбəтлəрен камиллəштерү

6.2. Вуз тәмамлаучыгакомпетенциялəр нигезендə бəя бирү системасын камиллəштерү

6.3. Профессиональ медицина ширкəтлəре белəн социаль партнерлык формаларын үстерү

6.4. Сəламəтлек саклау өлкəсендə медицина уку-укыту кластерын булдыру

4. Уку-укытуэшчəнлеген интернациональлəштерү

7-максат. Медицина уку-укыту хезмəте базаларын яңа регионнар хисабына киңəйтү. Чит ил студентлары өлешен 15-18%ка җиткерү

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1. Уку-укыту программаларын халыкара сертификациялəү

7.2. Чит ил студентларын үзебезгə тарту, җəлеп итү буенча маркетинг эшчəнлеген яхшырту

7.3. Укытучыларныңтел компетенциясен үстерү һəм аларны инглиз телен кулланып укыту хокукынааттестациялəү

7.4. Чит ил студентларының торак-көнкүреш шатрларын яхшырту

7.5. Уку-укыту эшчəнлегенə укыту-методика ярдəме күрсəтүне яхшырту

7.6. Яңа укыту программалары эшлəп, аларны халыкара уку-укыту хезмəте базарына этəрү

7.7. Академик мобильлекнең халыкара программаларын төзү

8-максат. КДМУның югары халыкара имиджын булдыру

 

8.1. Уртак халыкара тикшеренү һəм уку-укыту программаларын гамəлгə кую.

8.2. Халыкара хезмəттəшлек программаларын киңəйтү

5. Инфраструктура һəм финанслау системасын камиллəштерү

9-максат. Университетның стратегик үсеш максатларына ярашлы заманча инфраструктурасын булдыру

9.1. Университетның инфрастуктурасың модернизациялəү

9.2. ИТ-инфраструктура һəм элемтə чараларын камиллəштерү

10-максат. Финанс тотрыклыгына ирешү

 

 

 

 

10.1. Финанс стабильлегенə ирешү

10.2. Финанслау чыганакларын диверсификациялəү

10.3. Чыганакларны оптимальлəштерү

10.4. Хезмəткə түлəү системасын камиллəштерү

11-максат. Университетның белем һəм фəн өлкəсендəге стратегик бурычларын тəэмин итəргə мөмкинлек бирүче китапханə эшенең сыйфатын яхшырту

 

 

 

11.1. Медицина һəм фəнни мəгълүматның һəркем алырлык булуына ирешү

11.2. Мəгълүмат белəн тəэмин итү системасын үстерү

11.3. Мəгълүмат-мультимедиа үзəге төзү

11.4. Китап саклау урыннарын модернизациялəү

6. Вузны идарə итүнең нəтиҗəле системасын булдыру

12-максат. Вузны идарə итүнең нəтиҗəле системасын булдыру

 

 

12.1. Стратегик менеджмент принципларын гамəлгə кертү

12.2. Сыйфат менеджменты системасын кертү. 2015 елга – EFQM моделенең «Камиллекə омтылу» дəрəҗəсенə, ə 2020 елга – «Гомумтанылган камиллек» дəрəҗəсенə ирешү

7. Социаль партнерлыкның нəтиҗəле моделен булдыру

13-максат. Салəмəтлек культурасы формалаштыру

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.1. Генетика һəм молекуляр биология казанышлары нигезендə профилактиканың яңа технологиялəрен үстерү

13.2. Авыруларны булдырмый калу һəм персонификациялəгəн спорт карьералары формалаштырудагы яңа технологиялəрне КДМУ студентларына физик тəрбия бирү системасына, республика һəм Казан шəһəре сəламəтлек саклау, мəгариф системаларыпрактикасына кертү

13.3. Сəламəтлек культурасы формалаштыру буенча ресурслар һəм белем алмашу челтəрен булдыру

13.4. Студентлар, хезмəткəрлəр, ветераннар өчен диспансер күзəтүен тəэмин итү

13.5. Югары категорияле белгечлəрдəн консультация алу мөмкинлеген киңəйтү

14-максат. Дəүлəт һəм муниципаль органнар, эш бирүчелəр белəн нəтиҗəле хезмəттəшлек

 

 

 

 

 

 

14.1. Профориентация эше, белгечлəрне максатлы əзерлəү, дипломнан соң белем бирү системаларын идарə органнары һəм эш бирүчелəр белəн партнерлык механизмнары булдыру нигезендə камиллəштерү

14.2. Фəнни тикшеренүлəрне, яңа медицина технологиялəрен гамəлгə кертүне ТР Сəламəтлек саклау министрлыгы, дəвалау-профилактика учреждениелəре белəн координациялəүне тəэмин итү

14.3. Эш белəн тəэмин итүче органнарның уку-укыту программаларын формалаштыруда, арадаш һəм йомгаклау аттестациялəрендə катнашуы

15-максат. Актив һəм иҗади шəхес формалаштыру

 

 

15.1. Студентларның үзидарə дəрəҗəсен күтəрү аша аларның гражданлык активлыкларын гамəлгə ашыру

15.2. Студентларның иҗади үсеше өчен шартлар тудыру

16-максат. Вузны иң уңышлы тəмамлаучы

 

 

 

16.1. КДМУның, дəүлəт һəм муниципаль органнарның вузны иң уңышлы тəмамлаучыларның һөнəри карьерасына игътибарын тəэмин итəрлек система булдыру

16.2. Вуз тəмамлаучыларның идарə органнары һəм КДМУ кафедралары белəн һəрдаим үзара бəйлəнештə булу механизмнарын формалаштыру

 

Август 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Казанский ГМУ - ВУЗ здорового образа жизни. Мы здоровы - присоединяйся!

Интернет-приемная ректора Казанского ГМУ

420012, Казань, ул. Бутлерова 49
Тел.: (843) 236-06-52
Факс.: (843) 236-03-93
e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.